Timeliste For Malercompaniet Sør AS

Timeliste For Malercompaniet Sør AS

Fyll ut timene dine etter dato og prosjekt.
Benytt «Legg Til» for å få ny registreringslinje.
Hvis du har hatt utlegg for bedriften så kan du laste opp kvittering helt nederst i skjemaet.
Trykk «Send» når alle timene er registrert.

En kopi av innsendt skjema sendes til din epost

Name
Name
Første
Last

Registrering

Timetyper
Maksimal filstørrelse: 15MBHer er et par videoer som kan hjelpe deg igang med digital timeregistrering:

Registrere timer

Lage snarvei til timelista på Android

Her finner du skjema for egenmelding

Skjemaet regnes som signert og mottatt ved innsendelse, du vil motta en kopi av utfylt skjema til din epostadresse:

Egenmeldingsskjema ved sykdom

Egenmeldingsskjema ved sykdom

Fylles ut av arbeidstaker når vedkommende er tilbake på jobb, og leveres nærmeste overordnet

Navn
Navn
Fornavn
Etternavn
Sykefraværet gjelder:
Kan eget fravær skyldes forhold på arbeidsplassen?