Avretting av nye og gamle underlag i boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler.