Flerbrukshall i Frøysland for BRG

Vi har vært så heldige og fått utføre maler- og gulvarbeid i flere av disse byggene for BRG. Sukkevannshallen, Frøysland i Mandal og i Froland.

Gode og tøffe løsninger, med spennende farger både på belegg og vegger. En gymsal er ikke lenger kun ein gymsal 🙂

 

Takk for oppdragene!